CZESZEWO
powiat wągrowiecki


Położenie. 7 kilometrów na południowy wschód od Gołańczy.

Historia. Wieś była własnością Czeszewskich, Szumanów, Karola Libelta, Nepomucena Sołtysińskiego.

Budowa i wyposażenie. Eklektyczny dwór, z elementami neorenesansowymi wybudowany w latach 1859-60 według projektu Wiktora Starbowskiego. W fasadzie frontowej wydatny ryzalit z arkadowym wejściem. Charakter dworu dopełnia czterokondygnacyjna wieża.

Park. Park o powierzchni 0,7 hektara z aleją kasztanową.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna