KOBYLNIKI
powiat szamotulski


Położenie. Wieś położona 7 kilometrów na północ od Szamotuł.

Historia. Własność rodziny Przosnów, krórej część przyjęła w XIV w. nazwisko Kobylnickich. W XVII w. własność Kąsinowskich, w XVIII w. Obażanowskich, od początku XIX w. do II wojny światowej Twardowskich. W 1859 r. założono ordynację.

Budowa i wyposażenie. Pałac neorenesansowy, piętrowy, zbudowany w roku 1886 dla Twardowskich według projektu architekta Zygmunta Gorgolewskiego. Bryła pałacu składa się z odrębnych, asymetrycznie zestawionych części. Elewacje wykonano w surowej cegle z obramieniami z tynku i piaskowca. W przyziemiu okrągłej wieży od strony podjazdu, wmurowana jest tablica z herbem Twardowskich i datą budowy. Sylwetka dachu jest urozmaicona dużą ilością ozdobnych wieżyczek i sterczyn.

Park.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Zamki i pałace Wielkopolski"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna