OSIEK
powiat rawicki


Osiek - dwór

Położenie. Wieś położona 16 kilometrów na wschód od Rawicza.

Historia. W XVIII wieku własność Krzyckich. W XIX wieku własność Szołdrskich, następnie Grudzińskich, Platerów.

Budowa i wyposażenie. Pałac neorenensansowy z 3 ćw. XIX wieku, wzniesiony na fundamentach barokowego dworu z XVIII wieku(1793).

Park. Park o powierzchni 15,5 hektara z pomnikowymi drzewami.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski"