GOLEJEWKO
powiat rawicki


Golejewko - pałac

Położenie. Wieś położona 12 kilometrów na wschód od Rawicza.

Historia. Własność Chojeńskich do 1675. Do 1768 roku własność Rogalińskich, następnie Bronikowskich, Gersdorfów i aż do 1939 roku Czarneckich.

Budowa i wyposażenie. Pałac neorenesansowy wybudowany w latach 1848-52. Jest to budynek piętrowy, z bogato zdobioną elewacją, z dwiema wieżami i przedłużonymi parterowymi skrzydłami. Z trzech stron pałac jest otoczoony fosą. Pałac zbudowany na fundamentach zamku z XVIII wieku.

Park. Park o powierzchni 4,6 hektara, ze śladami barokowego założenia regularnego. Aleja lipowa z drzewami o obwodzie do 6,6 metra.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski"

Golejewko - pałac