GIERŁACHOWO
powiat rawicki


Gierłachowo - dwór

Położenie. Wieś położona 6 kilometrów na południowy wschód od Bojanowa.

Historia. Własność Przyjemskich, Skaławskich, od 1869 roku Modlibowskich, później Urbanowskich.

Budowa i wyposażenie. Dwór z 1850-60, pokryty dachem naczółkowym, z piętrową wystawką nad wejściem.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Park. Park krajobrazowy.

Literatura. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski"
"Dwory i pałace Wiejskie w Wielkopolsce" Marcin Libicki