KAWCZE

powiat rawickiKawcze - pałac

Pałac z 4 ćw. XIX wieku.

Park z połowy XIX wieku.