OWIŃSKA
powiat poznański


Owinska - pałąc

Położenie.

Historia. Wieś Owińska - położona na prawym brzegu Warty należała od 1252 roku do zakonu cystersek. Po kasacie zakonu został sprzedana w roku 1797 przez państwo pruskie bankierowi z Berlina Zygmuntowi Ottonowi von Treskow.

Budowa i wyposażenie. Pałac późnoklasycystyczny zbudowany w latach 1804-06 dla rodziny Treskow. Wjazd do pałacu prowadził przez dwa symetrycznie usytuowane budynki bramne. Jest to obszerny budynek jednopiętrowy, zbudowany na planie prostokąta. Z zewnątrz wysokie piwnice wyodrębnione za pomocą kamieni polnych. Kondygnacje bryły pałacu zaznaczono gzymsem kordonowym i podokiennym oraz zróżnicowanym kształtem okien. W fasadzie frontowej utworzono portyk wsparty na czterech kolumnach doryckich, nad którym znajduje się taras. W pałacu mieściła się szkoła podstawowa i biblioteka, obecnie pałac park i otoczenie są dewastowane, znajdują się w rękach prywatnych.

Park. Park krajobrazowy z okazami starych drzew oraz systemem nawadniającym staw. Park został założony na początku XIX wieku.

Literatura. "Zamki i pałace Wielkopolski"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna