NIEPRUSZEWO
powiat poznański


Położenie. Wieś położona 7 kilometrów na wschód od Buku.

Historia. W XVII wieku własność Bilińskich, w XVIII Krzyckich, od 1870 do II wojny światowej książąt von Reuss.

Budowa i wyposażenie. Dwór eklektyczny zbudowany w 1870 roku. Ozdobna brama wjazdowa z końca XIX wieku.

Park. Park o powierzchni 4,6 hektara założony w pierwszej połowie XIX wieku.

Literatura. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski"