SOBOTA
powiat poznański


Położenie. Wieś w gminie Rokietnica.

Historia. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIV wieku. Od XVI do XVII wieś należała do Sobockich, a w XVIII wieku i na początku XIX wieku do Moraczewskich, następnie kolejno do Urbanowskich, Dziembowskich, Modlibowskich, natomiast przed wojną Józefa Frydrychowicza.

Budowa i wyposażenie. Dwór w Sobocie jest murowany, parterowy, dziewięcioosiowy, z lekko wysuniętym ryzalitem środkowym. Ryzalit zwieńczony został trójkątnym frontonem, w trympanonie umieszczono herby Dryja i Pomian. Do wejścia prowadzi mały taras z czterema schodami. Dwór jest dwutraktowy, na osi traktów, po bokach dworku rozmieszczono symetrycznie okna. Naczółkowy dach (dwupołaciowy ze ściętymi narożami) przykryto czerwoną ceramiczną dachówką, karpiówką. Strych mieszkalny oświetlony został dzięki trzem oknom powiekowym (dwa ulokowane po bokach frontonu, trzecie nad nim) oraz dwóm małym, prostokątnym okienkom pod każdym z naczółków. W 1912 roku dwór zyskał przybudówki i werandę.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Park. Mały, zadbany park o powierzchni 1,5 ha otoczono ceglanym murem. Park założono na początku XIX wieku.

[H.W.]

Inne zabytki.

 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryji Panny zbudowany w latach 1510 - 1517, póżnogotycki
 • Barokowa dzwonnica z XVIII wieku

  Bibliografia. "Dwory i pałace powiatu poznańskiego" Marcin Płóciennik
  "Teki Dworzaczka" http://teki.bkpan.poznan.pl
  "Wielkopolska Słownik Krajoznawczy" pod red. Włodzimierza Łęckiego.
  Polecana literatura.


  "Dwory i pałace powiatu poznańskiego" Marcin Płóciennik, wydawnictwo Kwartet, 2006


  Internetowy Bank Zjęć.
  Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie:
  Photomarket.pl - bank zdjęć

  Strona główna