GOŁUCHÓW
powiat pleszewskiGoluchow - zamek

Położenie. Wieś położona 14 kilometrów na północny zachód od kalisza, nad Ciemną.

Historia. Pod tarasem północnym ukryte są najstarsze fragmenty zamku - piwnice z drugiej połowy XVI wieku. Są to pozostałości dworu wzniesionego dla Rafała Leszczyńskiego, około roku 1560. Dwór był murowany, na planie prostokąta, dwupiętrowy z czterema ośmiobocznymi wieżami w narożach. Druga faza rozbudowy zamku związana jest z Wacławem Leszczyńskim. Na południe od dworu wzniesiono budynek mieszkalny, piętrowy i połączono go dwoma skrzydłami z budowlą XVI - wieczną. Świetność siedziby Leszczyńskich zakończyła się u schyłku XVII wieku. Po sprzedaniu zamku przez 150 lat stał opustoszały. W połowie wieku XIX była to już tylko ruina. W 1853 roku dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyński i przekazał je Janowi. W 1872 roku właścicielką stała się żona Jana księżniczka Izabela Czartoryska. Zamek został odrestaurowany w stylu francuskiego renesansu. W atach 60-tych XIX wieku Izabella zgromadziła kolekcje dzieł sztuki, między innymi greckich waz. Zamek jest od 1951 roku częścią Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Budowa i wyposażenie. Zamek w stylu renesansu francuskiego. Zamek składa się z elementów z trzech faz budowlanych. Obecna bryła zamku w kształcie po renowacji w XIX wieku.

Park. Park krajobrazowy o powierzchni 162,2 ha został rozplanowany przez Adama Kubaszewskiego na obu brzegach rzeki Ciemnej, na której znajduje się kilka stawów. Obecnie rośnie około 500 gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. Folder zamku - Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Goluchow - zamek Goluchow4.jpg
Goluchow - zamek

Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna