GŁUPONIE
powiat nowotomyski


Położenie. Powiat nowotomyski, gmina Kuślin.

Historia. Dwór Głuponie wybudowano w latach 1765-1778 dla ówczesnego właściciela, Józefa Urbańskiego. Głuponie w XVIII wieku stanowił własność Urbańskich, w wieku XIX Kamińskich, a później przeszły w ręce niemieckie, W 1939 należały do Niemca Wilhelma von Hardt, właściciela m.in. Wąsowa.

Budowa i wyposażenie. Dwór w Głuponiach jest raczej skromną siedzibą: dwutraktową dziewięcioosiową. Parterowy budynek kryty jest czterospadowym, łamanym dachem polskim. Trzy symetrycznie rozstawione okna w wystawkach oświetlają mieszkalne poddasze. Płytki ryzalit frontowy stanowi jedyne zdobienie bryły budynku. Element szczególny stanowią jego narożne alkierze, sięgające do tradycji dworów obronnych. Alkierze te są wspomnieniem narożnych baszt średniowiecznych zamków.

Parku brak.

[H.W.]

Linki