NIEGOLEWO
powiat nowotomyski


Położenie. Wieś położona 7 kilometrów na północ od Opalenicy.

Historia. Wieś w latach 1389-1939 stanowiła własność Niegolewskich herbu Grzymała.

Budowa i wyposażenie. Pałac zbudowany w 1895-96 roku. Jest to budynek piętrowy rozplanowany na rzucie prostokąta. W elewacji frontowej pseudoryzalit poprzedzony gankiem z tarasem. Przy elewacji bocznej przybudówka, łącząca się z dobudowanym w latach 1904-05 skrzydłem prostopadłym do głównej części pałacu.

Park. Park z pierwszej połowy XIX wieku o powierzchni 5,9 ha.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura