RYDZYNA
powiat leszczyński


Rydzyna - zamek

Położenie. 10 kilometrów na południe od Leszna.

Historia. Od końca XVII wieku do 1738 roku własność Leszczyńskich. Od 1738 do 1909 roku własność Sułkowskich. Pierwotny zamek zbudowany na początku XV wieku dla Jana z Czerniny. W latach 1682-1695 wzniesiono barokowy zamek według projektu Szymona Bellottiego dla Leszczyńskich. W 1700 roku zamek został przebudowany pod kierunkiem Pompeo Ferrariego. Sułkowscy zlecili kolejne przebudowy w latach 1742-45 pod kierunkiem K.M.Frantza i w latach 1766-96 pod kierunkiem I.Graffa. W latach 1928-39 mieściło się tutaj elitarne gimnazjum. W styczniu 1945 roku zamek został spalony w akcie dewastacji przez Rosjan. Zamek został odbudowany w latach 1950-1982 przez Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.

Budowa i wyposażenie. Obszerna rezydencja magnacka, obejmująca całe miasto. Jest to jeden z nielicznych zachowanych barokowych układów urbanistycznych. Zespół składa się z rynku, ratusza, dwóch barokowych kościołów, zamku z zabudowaniami, parku. Zamek wzniesiony jest na wyspie, otoczony fosą. Jest to budowla czterokondygnacyjna, waniesiona na planie czworoboku. Pośrodku znajduje się kwadratowy dziedziniec. W narożnikach zamku znajdują się czworoboczne wieże. Wejście do zamku prowadzi przez most z kamienną bramą z 1750 roku. Wnętrze zamku zostało zrekonstruowane, znajduje się tam monumentalna Sala Balowa z 22 kolumnami, oraz cztery inne pomieszczenia które można zwiedzać. Naprzeciwko zamku znajdują się budowle klasycystyczno barokowe: dwie oficyny, pawilon, ujeżdżalnię, stajnię, wozownię. Zostały one zbudowane w latach 1750-62 według projektu K.M.Frantza, a przebudowane przez I.Graffa w latach 1783-86.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Park. Park o powierzchni 6,9 hektara. Park założony w końcu XVII wieku o założeniu regularnym, w 1820 roku przekształcony na krajobrazowy.

Literatura. "Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom IV - Powiat Leszczyński"
"150xWielkopolska"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna