PAWŁOWICE
powiat leszczyński


Pawłowice - pałac

Położenie. Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej kilka kilometrów na wschód od Leszna.

Historia. Wieś była gniazdem rodziny Pawłowskich. Przed XVII wiekiem należała do rodziny Rydzyńskich, Bojanowskich. Od XVII w. do II wojny ?wiatowej należała Mielżyńskich.

Budowa i wyposażenie. Jest to obok Rogalina, czerniejewa, Pępowa i Rydzyny jeden z największych zespołów rezydencjonalnych w Wielkopolsce. Składa się on z dużego pałacu, połączonego galeriami z dwiema oficynami, parku oraz innych zabudowań gospodarczych. Pałac został zbudowany około roku 1760 dla Andrzeja Mielżyńskiego. Był to pierwotnie sam pałac. Obecna budowla została z galeriami i oficynami została wzniesiona dla Maksymiliana Mielżyńskiego w latach 1778-1783 według projektu Karola Gottharda Langhansa. Budynek pałacu piętrowy, zbudowany jest na planie prostokąta. W fasadzie frontowej znajdują się trzy ryzality trzyosiowe. We wnętrzach została zachowana dekoracja sztukatorska. Galerie pochodzą z okresu budowy pałacu. Oficyny zbudowane są na planie prostokąta, piętrowe, kryte dachami czterospadowymi. Dekoracja fasad jest podobna do fasady pałacu.

Park. Park francuski o powierzchni 7,3 ha z XVIII w. ze starym drzewostanem. Park częściowo wykorzystuje dawny ogród włoski z ok. 1783-85 r.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura Bibl. "Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom IV - Powiat Leszczyński"

Pawłowice - oficyna

Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna