CHORYŃ
powiat kościański


Choryn -dwór

Położenie. Wieś położona 10 kilometrów na południowy wschód od Kościana

Historia. W XV wieku własność Łodziów-Choryńskich. W XVI wieku własność Brodnickich. W XVII wieku własność Ponieckich i Bojanowskich i Śliwnickich. Od 1725 roku własność Radomickich, od 1769 Dwęskich. Od 1812 do 1913 własność Taczanowskich. W tym okresie w dworze gościł Mickiewicz. W 1913 roku własność Komisji Kolonizacyjnej, później własność księcia Wilhelma Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach. Po 1920 własność Skarbu Państwa.

Budowa i wyposażenie. Dwór istniał w XVII wieku. Dzisiaj istniejący budynek pochodzi z początku XIX wieku. Po połowie XIX wieku dwór został rozbudowany o dwie przybudówki. Jest to budynek parterowy wzniesiony na planie prostokąta.

Park. Park krajobrazowy o powierzchni 5 hektarów z końca XVIII wieku.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom V - Powiat Kościański".


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna