RACOT
powiat kościański


Położenie. Wieś położony 6 kilometrów na południowy wschód od Kościana.

Historia. W XIV wieku własność Borków Gryżyńskich. W XV wieku własność Gryżyckich. W XVI wieku własność Gułotowskicg. W XVII wieku własność Kostków i Broniszów. W XVIII wieku własność książąt Jabłonowskich. Od 1798 własność książąt Orańskich, królów Niderlandów. Pod koniec XIX wieku własność księcia Karola Aleksandra von Sachsen-Weimar-Eisenach. Od 1919 na mocy traktatu wersalskiego własność Skarbu Państwa. Po 1919 roku pałac był remontowany z przeznaczeniem na siedzibę prezydenta Rzeczypospolitej.

Budowa i wyposażenie. Pałac zbudowany na miejscu dawniejszych siedzib - budowli gotyckiej i XVII wiecznego dworu. Pałac zbudowany w 1785 roku dla księcia Antoniego Jabłonowskiego według projektu prawdopodobnie Dominika Merliniego. W końcu XIX wieku do pałacu dobudowano nowsze skrzydło. Jest to budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie prostokąta. Front pałacu poprzedza portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich. Przy pałacu znajdują się dwie oficyny. Są one zbudowane prostopadle do pałacu. Zostały one wzniesione w 1773 roku. W kompleksie parkowo- pałacowym znajduje się jeszcze między innymi: wozownia, stajnie, budynki ogrodnictwa, rządcówka, ujeżdżalnia.

Park. Park o powierzchni 12,5 hektara, prawdopodobnie z XVII wieku. Park angielski założony na miejscu ogrodu włoskiego.

Literatura "Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom V - Powiat Kościański"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna