Śmiełów
powiat jarociński


Położenie.

Historia. Wieś należała do Radomickich, od 1784 roku do Gorzeńskich, od końca XIX w. do Chełkowskich. W Śmiełowie przebywał Adam Mickiewicz w połowie sierpnia 1831 roku. U rodziny Chełkowskich gościło wiele znanych osobistości między innymi: Henryk Sienkiewicz, Władysław Mickiewicz, Ignacy Paderewski, Wojciech Kossak, Ludomir Różycki, Józef Haller.

Budowa i wyposażenie. Pałac klasycystyczny zbudowany w 1797 roku według projektu Stanisława Zawadzkiego. Pałac zbudowany na planie podkowy. Część główna pałacu na rzucie prostokąta, we elewacji frontowej czterokolumnowy portyk wielkiego porządku oraz dwa boczne ryzality. W elewacji ogrodowej znajduje się pięcioboczny ryzalit, zawierający wewnątrz salon. Po bokach głównego budynku znajdują się dwie oficyny połączone z korpusem głównym półkolistymi galeriami.

Park. Park krajobrazowy o powierzchni 5,5 haktarów założony na przłomie XVIII i XIX wieku w stylu angielskim ze starym drzewostanem, W parku znajduje się pomnik Mickiewicza, oraz tak zwany "Ogródek Zosi".

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura.


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna