RASZEWY
powiat jarociński


Położenie.

Historia. Raszewy były własnością Ponińskich, a aż od 1806 roku do II wojny światowej własność Czarneckich.

Budowa i wyposażenie. Pałac wybudowany w latach 1887-1888 dla hrabiego Zygmunta Czarneckiego według projektu Z. Gorgolewskiego. Jest to budynek klasycystyczny o cechach neobarokowych. W fasadzie frontowej ganek nad którym znajduje się taras. Do ganku rowadzi symetryczny podjazd. W korpusie głównym wysunięty ryzalit, nad którym znajduje się trójkątny fronton z herbem. Po obu stronach korpusu głównego znajdują się wysunięte ryzality boczne.

Park. Park krajobrazowy o powierzchni 3,8 ha położony jest na stoku doliny Lutyni. Park założony w XIX wieku.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura.


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna