GRABONÓG
powiat gostyński


Położenie. Wieś położona 3 kilometry na południowy wschód od Gostynia.

Historia. W połowie XVIII wieku własność Mojaczewskich, później Chłapowskich, Wilkońskich, Bojanowskich, od 1868 rodu von Lossow (z Gryżyny).

Budowa i wyposażenie. Dwór klasycystyczny z około 1800 roku. W elewacji frontowej znajduje się ryzalit z drewnianymi pilastrami. Lamus z początku XIX wieku, klasycystyczny.

Park. Park krajobrazowy o powierzchni 2,17 hektara. W parku znajdują się dwa stawy.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom I - Powiat Gostyński"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna