LUBASZ
powiat czarnkowsko - trzcianeckiPołożenie.

Historia. Pierowtnie istniał tutaj dwór drewniany. Pałac zbudowany W końcu XVIII stulecia nastąpiła gruntowna przebudowa. Dalsze przebudowy miały miejsce w pierwszej połowie XIX wieku oraz w 1911 roku z inicjatywy Szudrzyńskich.

Budowa i wyposażenie. Pałac klasycystyczny, częściowo pseudo-klasycystyczny z połowy XVIII wieku zbudowany dla Miaskowskich.Budynek zbudowany na kształcie litery T.W elewacji frontowej znajduje się charakterystyczny podcień wsparty na dziesięciu kolumnach. W elewacji ogrodowej znajduje się czterokolumnowy portyk. W parku znajduje się oficyna klasycystyczna murowana wzniesiona po 1835 roku.

Park. Park krajobrazowy z XVIII wieku. Bogaty drzewostan z licznymi pomnikami przyrody.

Literatura "Zamki i pałace Wielkopolski"

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna